Категории

Опрема за чистење

Крпи

Еднократни производи

Сушачи за раце

Корпи и четки

Патосници

Пепелници

Хотелска опрема

Категории
Бришачи WYPALL* L30

Бришачи WYPALL* L30

шифра: 7301

Слоеви: 2
Боја: сина
Состав: 100% рециклажа
Број на хартии: 500 листа
Димензии: 38 x 33 cm
http://minako.com.mk/wp-content/uploads/2020/04/airflex-1.png http://minako.com.mk/wp-content/uploads/2020/04/food.png http://minako.com.mk/wp-content/uploads/2020/04/iso-140001.png http://minako.com.mk/wp-content/uploads/2020/04/iso-9001.png http://minako.com.mk/wp-content/uploads/2020/05/safer-workplace.png http://minako.com.mk/wp-content/uploads/2020/05/productive-workplace.png