Категории

Опрема за чистење

Крпи

Еднократни производи

Сушачи за раце

Корпи и четки

Патосници

Пепелници

Хотелска опрема

Категории
Посетителски сет

Посетителски сет

шифра: 050800

Содржина:

  • Капа
  • Заштитен мантил 
  • Прекривки за чевли
  • Маска

Намена:

Сетот овозможува заштита од потенцијална контаминација во окружувањето кое бара строги хигиенски услови како што се медицински установи, лабoратории, производни капацитети во прехрамбена индустрија , кујни и сл.

Секој комплет е поеднично спакуван.       

Број на пакети: 25