Категории

Опрема за чистење

Крпи

Еднократни производи

Сушачи за раце

Корпи и четки

Патосници

Пепелници

Хотелска опрема

Категории
WYPALL* X80

WYPALL* X80

Kimberly-Clark Professional

шифра:
7565
7566
7567
7568

WypAll* X80 – Хартиени крпи – се специјално дизајнирани за чистење и одржување. Совршени за употреба во области со висока хигиена. Имаат сертификат за  контакт со храна.  Достапни во 4 различни бои за да се избегне вкрстена контаминација. Дизајнирани да ги подобрат регулативните хигиенски практики и усогласувања. Напредната технологија Hydroknit * гарантира дека секоја крпа има брза моќ на апсорпција и не се кине.

Димензии: 41 x 33,5 cm
Број на пакети: 10 ком х 25 крпи
http://minako.com.mk/wp-content/uploads/2020/04/food.png http://minako.com.mk/wp-content/uploads/2020/04/iso-9001.png http://minako.com.mk/wp-content/uploads/2020/05/safer-workplace.png http://minako.com.mk/wp-content/uploads/2020/05/productive-workplace.png http://minako.com.mk/wp-content/uploads/2020/05/iso-9001.png http://minako.com.mk/wp-content/uploads/2020/05/hydroknit.png http://minako.com.mk/wp-content/uploads/2020/05/wet-strength.png http://minako.com.mk/wp-content/uploads/2020/05/absorbency-rate.png http://minako.com.mk/wp-content/uploads/2020/05/absorbency-capacity.png