MINAKOFriends of the family

Минако е компанија која продава и врши услуга на пазрот во РМ, а на потрошувачите им е позната од 2003 година.

Први во создавање на новости и лидери во негување на постоечките вредности  со што се разликуваме од останатите.

Успешно ги препознаваме и задоволуваме потребите на современите потрошувачи нудејќи им врвни и иновативни производи на едно место

Нашите маркетинг менаџери со стратегиско позиционирање на производите, успеваат да ги позиционираат во мислите на потрошувачите и комуникацијата ја насочуваат кон победи со напорна и фер игра.

Работиме тимски и веруваме во моќта на успешниот тим.

Креираме долгорочни вредности на брендовите и компанијата.

Ние знаеме дека вложените пари на потрошувачите имаат најголема вредност и мора да им се исплатат.

Како посветена компанија за грижа на заедницата и животната средина,ги поддржуваме активностите и проектите од областа на екологијата и здравството, спортот, образованието, уметноста, културата.

Наградите и признанијата имаат посебно значење во компаниското портфолио.