Please turn the phone to landscape position!
Установи – Сценарио 5
Kорпа за бришачи Производ со конкурентска предност за високо фрекфентни простории Средство за дезинфекција на подови и површини Диспензер за освежувач Диспензер за течен сапун Kimberly-Clark Professional Диспензер за тоалетна хартија Kimberly-Clark Professional

Kорпа за бришачи

Производ со конкурентска предност за високо фрекфентни простории

Средство за дезинфекција на подови и површини

Мотивираниот клиент е подготвен да дејствува!
„Клиентите кога вежбаат осознаваат дека производите на МИНАКО се корисни и лесни за употреба.“
Компаниите кои ги користат нашите хигиенски средства и опремата за професионално чистење ги задоволуваат потребите на клиентите и имаат конкурентска предност.

Диспензер за освежувач

Диспензер за течен сапун Kimberly-Clark Professional

Диспензер за тоалетна хартија Kimberly-Clark Professional

Установи – Сценарио 6
Сертифициран производ кој се користи за подобрување на вашата продуктивност Wypall Микрофибер крпи Средстство за отстранување на тешко растворливи нечистотии Високо активно средство за секојдневно чистење со високи перформанси Диспензер за освежувач Хигиената на прво место Диспензер за хигиенски кеси

Сертифициран производ кој се користи за подобрување на вашата продуктивност Wypall Микрофибер крпи

Средстство за отстранување на тешко растворливи нечистотии

Високо активно средство за секојдневно чистење со високи перформанси

Вработените ги сметаме за клиенти број еден!
„Персоналот во МИНАКО ги задоволува клиентите со постојаност и точност, јасно комуницираат и брзо одговараат на барањата и проблемите.“
Со чесно презентирање на карактеристиките на производите до доверба и емотивна поврзаност.
Кога се купува однесувањето никогаш не е едноставно.

Диспензер за освежувач

Хигиената на прво место

Диспензер за хигиенски кеси

Установи – Сценарио 7
Квалитет, удобност и мекост. Тоа е она штоќе го добиете од марамиците Kleenex® Balsam Eколошко средство за чистење на дрвени подови и површини Еколошко универзално средство Креирани за супериорна хигиена Креирани за супериорна хигиена Креирани за супериорна хигиена

Квалитет, удобност и мекост. Тоа е она штоќе го добиете од марамиците Kleenex® Balsam

"Мојата градинка е атрактивна бидејќи е  еколошки одговорна. Ги користи производите на МИНАКО, а тие се 100 % безбедни и еколошки без штетни и агресивни состојки."
За нас здравјето на децата е најважно! 

Eколошко средство за чистење на дрвени подови и површини

Еколошко универзално средство

Креирани за супериорна хигиена

Креирани за супериорна хигиена

Креирани за супериорна хигиена

Установи – Сценарио 8
Производ со конкурентска предност за високо фрекфентни простории Диспензер за течен сапун на сензор Посетителски сет Прв чекор на хигиена Средство за дезинфекција на раце

Производ со конкурентска предност за високо фрекфентни простории

Диспензер за течен сапун на сензор

Посетителски сет

Прв чекор на хигиена

Средство за дезинфекција на раце