Preloader
( 0 out of 5 )

00VEL.100 Марамици

Слоеви: 2
Боја: бела
Состав: 100% целулоза
Број на листови 100
Содржина на пакет: 40 ком

Категорија: