Категории

Опрема за чистење

Крпи

Еднократни производи

Сушачи за раце

Корпи и четки

Патосници

Пепелници

Хотелска опрема

Категории
Бришачи Scott® Performance

Бришачи Scott® Performance

шифра: 6689

Слоеви: 1
Број на листови: 274
Димензии: 21 х 21,5 см
Пакет: 15 ком х 274 листа = 4.110 листа
http://minako.com.mk/wp-content/uploads/2020/04/airflex-1.png http://minako.com.mk/wp-content/uploads/2020/04/compression-1.png http://minako.com.mk/wp-content/uploads/2020/04/ecolabel.png http://minako.com.mk/wp-content/uploads/2020/04/food.png http://minako.com.mk/wp-content/uploads/2020/04/healthy.png http://minako.com.mk/wp-content/uploads/2020/04/iso-9001.png http://minako.com.mk/wp-content/uploads/2020/05/hydroknit.png