Категории

Опрема за чистење

Крпи

Еднократни производи

Сушачи за раце

Корпи и четки

Патосници

Пепелници

Хотелска опрема

Категории
Бришачи  Scott® Performance

Бришачи Scott® Performance

шифра: 6663

Слоеви: 1
Број на листови: 212
Димензии: 31,5 x 21,5 cm
Пакет: 15ком x 212 листа= 3.180 листа
http://minako.com.mk/wp-content/uploads/2020/04/airflex-1.png http://minako.com.mk/wp-content/uploads/2020/04/compression-1.png http://minako.com.mk/wp-content/uploads/2020/04/ecolabel.png http://minako.com.mk/wp-content/uploads/2020/04/food.png http://minako.com.mk/wp-content/uploads/2020/04/healthy.png http://minako.com.mk/wp-content/uploads/2020/04/iso-9001.png http://minako.com.mk/wp-content/uploads/2020/05/hydroknit.png http://minako.com.mk/wp-content/uploads/2020/05/eurasian-product-compliance-dec.png